ambucto.sk

Služby

Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam a neustálemu vzdelávaniu vám vieme poskytnúť širokú ponuku našich služieb, ktoré vám pomôžu s vaším biznisom.

Čo najviac zaujíma našich klientov?

Áno aj nie. Fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území SR sú povinné si viesť účtovnú evidenciu na základe ktorej vyčíslia svoj základ dane. Pokiaľ viete ako na to tak, nás pravdepodobne potrebovať nebudete. Ak je to však pre vás “španielska dedina” alebo “nutné zlo”, sme tu pre vás a radi vám s tým pomôžeme.

Podvojné účtovníctvo – majú povinnosť viesť všetky právnické osoby – to sú firmy, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, ale aj napr. občianske združenia, cirkvi a pod. v prípade, ak splnia zákonom stanovené podmienky (napr. ak podnikajú alebo ich príjmy presiahnu zákonom stanovenú hranicu). Ostatné podnikateľské subjekty a neziskové organizácie majú možnosť si vybrať, či budú viesť podvojné alebo jednoduché účtovníctvo.

Vysoké odvody, ktoré živnostník platí do zdravotnej a sociálnej poisťovni mnohých núti uvažovať nad založením spoločnosti (s.r.o.). Aj v tejto oblasti Vám podrobne vysvetlím výhody a nevýhody a či je vôbec pre Vás táto zmena vhodná, keďže živnosť ponúka možnosť hospodáriť s prijatými prostriedkami aj pre osobnú spotrebu a tiež je výhodou možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane – čo znamená nižšie dane. Dôležité je spomenúť možnosť  ukončenia podnikania, kedy pri živnosti je to na základe rozhodnutia možné ihneď pri s.r.o. je to proces.

Odpoveď, ktorú nechcete dostať je, že je to individuálne. Ale pre približnú predstavu si to môžeme vysvetliť nasledovne: Pri jednoduchom účtovníctve pre živnostníkov cena začína od 25,-€/mesiac. Pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má 3-5 zamestnancov, ktorej vedieme podvojné účtovníctvo a spracúvame jej aj mzdovú agendu to môže začínať od 120,-€ mesačne. Ak máte záujem o konkrétnejšie čísla, môžete nás kontaktovať alebo si vyžiadajte náš cenník.

Áno, táto služba je pre našich klientov samozrejmosťou. Zastupujeme ich na základe plnomocenstva na Sociálnej poisťovni, Daňovom úrade, zdravotnej poisťovni. Snažíme sa klientov čo najviac odbremeniť od administratívy, aby sa mohli venovať svojmu biznisu.

Povinnosť registrácie vzniká pri prekročení zákonom stanoveného obratu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (nie kalendárnych). Zjednodušene povedané obrat je váš príjem, vaša fakturácia avšak aj v tejto oblasti sú výnimky, ktoré sa  do obratu pre registráciu nepočítajú (napríklad príjem zo zahraničia). Je však možnosť registrovať sa pre DPH aj dobrovoľne na základe podania žiadosti a predloženia dokladov o vašej ekonomickej činnosti (vystavené faktúry, objednávky, zmluvy…).